človek, samostalnik moškega spola

1. moška sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik človek človeka ljudje
Rodilnik človeka ljudi ljudi
Dajalnik človeku človekoma ljudem
Tožilnik človeka človeka ljudi
Mestnik o človeku o ljudeh o ljudeh
Orodnik s človekom s človekoma z ljudmi

Prevodi uredi

  človek – članek v Wikipediji