črka, samostalnik ženskega spola

1. ženska sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik črka črki črke
Rodilnik črke črk črk
Dajalnik črki črkama črkam
Tožilnik črko črki črke
Mestnik o črki o črkah o črkah
Orodnik s črko s črkama s črkami


Prevodi uredi