1 moška sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik štedilnik štedilnika štedilniki
Rodilnik štedilnika štedilnikov štedilnikov
Dajalnik štedilniku štedilnikoma štedilnikom
Tožilnik štedilnik štedilnika štedilnike
Mestnik štedilniku štedilnikih štedilnikih
Orodnik štedilnikom štedilnikoma štedilniki