Nemščina uredi

Erde, samostalnik ženskega spola

Izgovorjava:

Pomeni:

  1. (planet) Zemlja
  2. (trdna plast) zemlja
  3. (gradivo) zemlja, prst
  4. (elektrika) ozemljitev

Pregibanje: