AsUredi

as, samostalnik moškega spola

PrevodiUredi


AsUredi

  as – članek v Wikipediji

As je simbol za kemijski element arzen.