kamen, samostalnik moškega spola

1. moška sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik kamen kamna kamni
Rodilnik kamna kamnov kamnov
Dajalnik kamnu kamnoma kamnom
Tožilnik kamen kamna kamne
Mestnik o kamnu o kamnih o kamnih
Orodnik s kamnom s kamnoma s kamni

Rime:

amen, plamen, pramen

PrevodiUredi

  kamen – članek v Wikipediji