kapa, samostalnik ženskega spola

Besedne zveze:

češka kapa, kuharska kapa, škofovska kapa

PrevodiUredi

kapaUredi

kapa (grška črka), samostalnik ženskega spola

PrevodiUredi