knjiga

knjiga, samostalnik ženskega spola

1. ženska sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik knjiga knjigi knjige
Rodilnik knjige knjig knjig
Dajalnik knjigi knjigama knjigam
Tožilnik knjigo knjigi knjige
Mestnik o knjigi o knjigah o knjigah
Orodnik s knjigo s knjigama s knjigami

Besedne zveze:

matična knjiga, žalna knjiga, žepna knjiga

PrevodiUredi