kolo, samostalnik srednjega spola

1. srednja sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik kolo kolesi kolesa
Rodilnik kolesa koles koles
Dajalnik kolesu kolesoma kolesom
Tožilnik kolo kolesi kolesa
Mestnik o kolesu o kolesih o kolesih
Orodnik s kolesom s kolesoma s kolesi

PrevodiUredi