kozarec

kozarec, samostalnik moškega spola

1.moška sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik kozarec kozarca kozarci
Rodilnik kozarca kozarcev kozarcev
Dajalnik kozarcu kozarcema kozarcem
Tožilnik kozarec kozarca kozarce
Mestnik o kozarcu o kozarcih o kozarcih
Orodnik s kozarcem s kozarcema s kozarci


PrevodiUredi