krik, samostalnik moškega spola

Rime:

bik, lik, mik, pik, sik, stik, tik, vik

Prevodi

uredi