meter, samostalnik moškega spola

Nadpomenke:

merska enota

PrevodiUredi