minuta

minuta, samostalnik ženskega spola

1. ženska sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik minuta minuti minute
Rodilnik minute minut minut
Dajalnik minuti minutama minutam
Tožilnik minuto minuti minute
Mestnik o minuti o minutah o minutah
Orodnik z minuto z minutama z minutami


PrevodiUredi