mož, samostalnik moškega spola

1. moška sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik mož moža možje
Rodilnik moža mož mož
Dajalnik možu možema možem
Tožilnik moža moža može
Mestnik o možu o možeh o možeh
Orodnik z možem z možema z možmi


Protipomenke:

Prevodi uredi