obrat, samostalnik moškega spola

Anagrami:

PrevodiUredi