osa, samostalnik ženskega spola

Nadpomenke:

PrevodiUredi