osa, samostalnik ženskega spola

Nadpomenke:

Prevodi

uredi