PavUredi

pav, samostalnik moškega spola

1. moška sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik pav pava pavi
Rodilnik pava pavov pavov
Dajalnik pavu pavoma pavom
Tožilnik pava pava pave
Mestnik o pavu o pavih o pavih
Orodnik s pavom s pavoma s pavi


PrevodiUredi

PavUredi

PrevodiUredi