pega, samostalnik ženskega spola

1. ženska sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik pega pegi pege
Rodilnik pege peg peg
Dajalnik pegi pegama pegam
Tožilnik pego pegi pege
Mestnik o pegi o pegah o pegah
Orodnik s pego s pegama s pegami

PrevodiUredi