pero, samostalnik srednjega spola

1. srednja sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik pero peresi peresa
Rodilnik peresa peres peres
Dajalnik peresu peresoma peresom
Tožilnik pero peresi peresa
Mestnik o peresu o peresih o peresih
Orodnik s peresom s peresoma s peresi

Rime:

meso, oko

PrevodiUredi