plod, samostalnik moškega spola

Sopomenke:

PrevodiUredi