ponovljivost (merilnega instrumenta)

Sposobnost merilnega instrumenta, da pod istimi pogoji merjenja in pri ponavljanju iste merjene veličine zelo podobno kaže.

Ti pogoji so:

zmanjšanje sprememb zaradi opazovalca na najmanjšo mero enak merilni postopek isti opazovalec ista merilna oprema, uporabljena pod enakimi pogoji isti kraj ponvaljanje v kratkem časovnem obdobju

ponovljivost se lahko količinsko izrazi glede na lastnosti raztrosa kazanj.

PrevodiUredi