protipomenka

protipomenka, samostalnik ženskega spola

Sopomenke:

antonim

Protipomenke:

sopomenka

PrevodiUredi