reka, samostalnik ženskega spola

1. ženska sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik reka reki reke
Rodilnik reke rek rek
Dajalnik reki rekama rekam
Tožilnik reko reki reke
Mestnik o reki o rekah o rekah
Orodnik z reko z rekama z rekami
Commons reka – članek v Wikipediji

Anagrami:

aker

PrevodiUredi