skala, samostalnik ženskega spola

1. ženska sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik skala skali skale
Rodilnik skale skal skal
Dajalnik skali skalama skalam
Tožilnik skalo skali skale
Mestnik o skali o skalah o skalah
Orodnik s skalo s skalama s skalami


PrevodiUredi