slon, samostalnik moškega spola

1. moška sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik slon slona sloni
Rodilnik slona slonov slonov
Dajalnik slonu slonoma slonom
Tožilnik slona slona slone
Mestnik o slonu o slonih o slonih
Orodnik s slonom s slonoma s sloni

Prevodi

uredi