sonce, samostalnik srednjega spola

1. srednja sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik sonce sonci sonca
Rodilnik sonca sonc sonc
Dajalnik soncu soncema soncem
Tožilnik sonce sonci sonca
Mestnik o soncu o soncih o soncih
Orodnik s soncem s soncema s sonci

Sopomenke:

Protipomenke:

luna

PrevodiUredi

zon (nl)
  sonce – članek v Wikipediji