spis, samostalnik moškega spola

Rime:

kis, ris, vis

PrevodiUredi