steklo

steklo, samostalnik srednjega spola

Rime:

reklo

PrevodiUredi