svinčnik

svinčnik, samostalnik moškega spola

Navaden svinčnik
sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik svinčnik svinčnika svinčniki
Rodilnik svinčnika svinčnikov svinčnikov
Dajalnik svinčniku svinčnikoma svinčnikom
Tožilnik svinčnik svinčnika svinčnike
Mestnik o svinčniku o svinčnikih o svinčnikih
Orodnik s svinčnikom s svinčnikoma s svinčniki


PrevodiUredi