taca, samostalnik ženskega spola

1. ženska sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik taca taci tace
Rodilnik tace tac tac
Dajalnik taci tacama tacam
Tožilnik taco taci tace
Mestnik o taci o tacah o tacah
Orodnik s taco s tacama s tacami


PrevodiUredi