umetnik

umetnik, samostalnik moškega spola

PrevodiUredi