vol, samostalnik moškega spola

Rime:

gol, kol

Anagrami:

lov

PrevodiUredi