zvezda

zvezda, samostalnik ženskega spola

1. ženska sklanjatev
Sklon\število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik zvezda zvezdi zvezde
Rodilnik zvezde zvezd zvezd
Dajalnik zvezdi zvezdama zvezdam
Tožilnik zvezdo zvezdi zvezde
Mestnik o zvezdi o zvezdah o zvezdah
Orodnik z zvezdo z zvezdama z zvezdami

Besedne zveze:

božična zvezda, morska zvezda, peterokraka zvezda, zvezda danica, zvezda repatica, zvezda severnica

PrevodiUredi

  zvezda – članek v Wikipediji