Konkordanca:Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije (1974)

Konkordanca Ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije (1974).

Celotno besedilo je objavljeno na Wikiviru: Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije (1974). Vsebuje 4393 različnih besed.