bedak, samostalnik moškega spola

1. moška sklanjatev
Sklon / Število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik (kdo, kaj) bedak za zi
Rodilnik (koga, česa) za zov zov
Dajalnik (komu, čemu) zu zoma zom
Tožilnik (koga, kaj) bedak za ze
Mestnik (o kom, o čem) o zu o zih o zih
Orodnik (s kom, s čim) {{{3}}} zom {{{3}}} zoma {{{3}}} zi

PrevodiUredi