Dodatek:Moška sklanjatev

Moška sklanjatev

Prva moška sklanjatev uredi

Prva moška sklanjatev: vlak; v prvo moško sklanjatev spadajo samostalniki moškega spola, ki imajo v rodilniku končnico A. Delimo jo v glavnem glede na kategorijo živosti:

Neživost uredi

Sem spadajo samostalniki moškega spola, ki imajo tožilnik enak imenovalniku. Npr.: Je stol -> Vidim stol.

Uporaba uredi

Primer besede vlak:

{{sklanjatev1m|vlak|vlak|z}}
1. moška sklanjatev
Sklon / Število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik (kdo, kaj) vlak vlaka vlaki
Rodilnik (koga, česa) vlaka vlakov vlakov
Dajalnik (komu, čemu) vlaku vlakoma vlakom
Tožilnik (koga, kaj) vlak vlaka vlake
Mestnik (o kom, o čem) o vlaku o vlakih o vlakih
Orodnik (s kom, s čim) z vlakom z vlakoma z vlaki
Primer besede konec:

Uporabimo tabelo Sklanjatev1me:

{{Sklanjatev1me|konec|konc|s}}
1. moška sklanjatev
Sklon \ Število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik (kdo, kaj) konec konca konci
Rodilnik (koga, česa) konca koncev koncev
Dajalnik (komu, čemu) koncu koncema koncem
Tožilnik (koga, kaj) konec konca konce
Mestnik (o kom, o čem) o koncu o konceh o konceh
Orodnik (s kom, s čim) s koncem s koncema s konci
Primer besede kolač:

Uporabimo tabelo Sklanjatev1mei:

{{Sklanjatev1mei|kolač|kolač|s}}

Navedemo obliko za imenovalnik ednine, koren besede in orodniški predlog (s/z): Dobimo tabelo (desno).

1. moška sklanjatev
Sklon \ Število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik (kdo, kaj) kolač kolača kolači
Rodilnik (koga, česa) kolača kolačev kolačev
Dajalnik (komu, čemu) kolaču kolačema kolačem
Tožilnik (koga, kaj) kolač kolača kolače
Mestnik (o kom, o čem) o kolaču o kolačih o kolačih
Orodnik (s kom, s čim) s kolačem s kolačema s kolači

Živost uredi

Ta skupina vsebuje tiste moške samostalnike, ki imajo tožilnik enak rodilniku (npr: konj -> konja).

Primeri: človek, Janez, fant, slon...

Uporaba uredi

Uporabimo tabelo sklanjatev1ma:

{{sklanjatev1ma|fant|fant|s}}
1. moška sklanjatev
Sklon \ Število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik (kdo, kaj) fant fanta fanti
Rodilnik (koga, česa) fanta fantov fantov
Dajalnik (komu, čemu) fantu fantoma fantom
Tožilnik (koga, kaj) fanta fanta fante
Mestnik (o kom, o čem) o fantu o fantih o fantih
Orodnik (s kom, s čim) s fantom s fantoma s fanti
Primer besede delavec:

Uporabimo tabelo Sklanjatev1mae:

{{Sklanjatev1mae|delavec|delavc|z}}
1. moška sklanjatev
Sklon \ Število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik (kdo, kaj) delavec delavca delavci
Rodilnik (koga, česa) delavca delavcev delavcev
Dajalnik (komu, čemu) delavcu delavcema delavcem
Tožilnik (koga, kaj) delavca delavca delavce
Mestnik (o kom, o čem) o delavcu o delavceh o delavceh
Orodnik (s kom, s čim) z delavcem z delavcema z delavci

Druga moška sklanjatev uredi

2. moška sklanjatev
Sklon / Število Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik Miha Mihi, Miha Mihe, Mihi
Rodilnik Mihe, Miha Mih, Mihov Mih, Mihov
Dajalnik Mihi, Mihu Mihama, Mihoma Miham, Mihom
Tožilnik Miho, Miha Mihi, Miha Mihe
Mestnik o Mihi, Mihu o Mihah, Mihih o Mihah, Mihih
Orodnik z Miho, Mihom z Mihama, Mihoma z Mihami, Mihi

Druga moška sklanjatev: fant; sem spadajo samostalniki moškega spola, ki imajo v rodilniku končnico E. Glede na to, da je v večini (če ne v vseh primerih) take samostalnike možno sklanjati tudi po prvi moški sklanjatvi, je ta vključena v predlogo.

Uporaba uredi

Primer uporabe besede Miha:

Navedemo koren besede (v tem primeru Mih), nato zapišemo glasnik o ali e, glede na to, kakšno obliko ima sam. v orodniku (v našen primeru je z Mihom, zato zapišemo o). Na koncu navedemo še orodniški predlog (s/z).

{{sklanjatev2m|Mih|o|z}}